Tag Archives: câu chuyện cây bút

Bài học từ câu chuyện cây bút trong Năng đoạn kim cương

bài học từ câu chuyên cây bút trong năng đoạn kim cương

Có mặt xuyên suốt trong tất cả các cấp độ của Năng đoạn kim cương, Câu chuyện cây bút tưởng chừng đơn giản mà hàm chứa những triết lý sâu sắc. Thông thường, mỗi người trong chúng ta đều có 5 mục tiêu để phấn đấu, đó là: Sự tự do tài chính Mối quan […]